Sznujemy głos każdego klubowicza Bóg przemawia w różny sposób i przez różne osoby. Na każdego działa Duch św więc często osoby skromne mogą przekazywać myśli Boże, dlatego każdy ma możliwość dzielenia się swoją inspiracją i mądrością. Zwykłych ludzi stać na niezwykłe uczynki..